ZAPYTAJO PROJEKT
ZAPYTANIE O PROJEKT
Zamknij
Wyślij zapytanieZamknij
KONCEPCJA5 DNI
Projekty technologiczne projektowanych i istniejących obiektów gastronomicznych

Projekty technologiczne projektowanych i istniejących obiektów gastronomicznych

I. Fazy projektu technicznego - 02

FAZA A: Układ funkcjonalny
FAZA B: Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń technologicznych
FAZA C: Wykaz i specyfikacja urządzeń
FAZA D: Opis technologiczny
FAZA E: Zatwierdzenie projektu Sanepid / BHP

II. Czas realizacji

 • wstępną koncepcję projektu opracujemy dla Państwa już w przeciągu 5 dni;
 • ewentualne poprawki naniesione zostaną po 2-3 dni roboczych, po przekazaniu uwag;
 • na tej podstawie w ciągu 5 dni w powstaje ostateczny projekt technologiczny.
 • Zaakceptowana dokumentacja, zostanie zatwierdzona przez Sanepid i BHP w ciągu 3 dni roboczych a następnie przekazana inwestorowi po uregulowaniu płatności oraz podpisaniu protokołu odbiorczego.

III. Forma dokumentu

 • papierowa – wydrukowany dokument w 4 egzemplarzach dostarczymy Państwu osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • elektroniczna – plik w formacie PDF wyślemy Państwu na podany adres e-mail.

IV. Czynniki wpływające na cenę:

 • otrzymane materiały do inwestora – ilość i jakość informacji wyjściowej,
 • powierzchnia lokalu i cechy obiektu mogące wpływać na kształtowanie nowej funkcji,
 • ewentualne utrudnienia, wynikające z rozmieszczenia pomieszczeń i konstrukcji budynku,
 • zastosowana technologia i stopień skomplikowania,
 • czas realizacji – standard lub ekspres.

V. Regulowanie należności

1. Klienci indywidualni - płatność realizowana w dwóch transzach, z których:

 • 60% zaliczka wypłacana jest na podstawie faktury pro forma przed przystąpieniem przez Gastrodesign do realizacji projektu,
 • 40% wpłata na podstawie faktury VAT – po sporządzeniu dokumentu technologicznego.

2. Partnerzy - płatności na podstawie indywidualnych umów.

VI. Rabaty

1) Jeśli zdecydują się Państwo na kompleksową realizację projektu technologicznego tj.

 • Konsultacja
 • Projekt
 • Nadzór i realizacja
 • Sprzedaż urządzeń
 • Wdrożenia i szkolenia
 • Montaż i serwis

to w zależności od zrealizowanego zamówienia otrzymają Państwo częściowy rabat lub całkowity zwrot kosztów wykonania projektu technologicznego.