This image for Image Layouts addon

Kolejnym etapem projektowym po wykonaniu koncepcji jest pełny projekt technologiczny

Projekt technologiczny jest uszczegółowieniem zaakceptowanej koncepcji poprzez doprecyzowanie części graficznej oraz dołączenie zestawienia szczegółowego wyposażenia technologicznego wraz z opisem technologicznym. Inwestor otrzymuje wersję elektroniczną dokumentacji oraz trzy zaopiniowane przez rzeczoznawców egzemplarze w wersji papierowej. W sytuacji kiedy technologia wykonywana jest na etapie projektu budowalnego architekt  prowadzący otrzymuje pełne wsparcie techniczne i branżowe.

Gwarancja profesjonalnej obsługi dzięki bogatemu doświadczedniu przy najwiekszych inwestycjach oraz współpracy najlepszymi projektantami.

Zespół Gastrodesign to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy pełen zakres usług w zakresie technologicznym, dlatego mogą Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie inwestycji.

Projekt technologiczny - etapy realizacji

  • 1. Opracowanie oferty na wykonanie projektu technologicznego
  • 2. Akceptacja oferty - rozpoczęcie prac projektowych
  • 3. Szczegółowy układ funkcjonalny
  • 4. Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń technologicznych z opisem
  • 5. Wykaz i specyfikacja urządzeń
  • 6. Szczegółowy opis technologiczny
  • 7. Ostateczna akceptacja projektu
  • 8. Zatwierdzenie projektu z rzeczoznawcą sanitarnym + BHP
  • 8. Przekazanie dokumentacji
2--to.jpg