Projekty technologiczne - najczęściej zadawane pytania

Czy projekt technologiczny jest potrzebny?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozważenia dwóch aspektów. Pierwszy z nich to wymagania prawne, drugi zaś dotyczy względów praktycznych. I tak, konieczność wykonania profesjonalnego projektu technologicznego zależy w zasadzie od decyzji indywidualnej jednostki Inspektoratu Sanitarnego. Niektóre akceptują rysunek wykonany odręcznie, inne zaś domagają się dokumentu sporządzonego przez ekspertów w dziedzinie projektowania gastronomii. Niemniej, ze względów bezpieczeństwa i komfortu, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Jedynie specjalistyczny projekt technologiczny wykonany przez projektanta gwarantuje doskonałą podstawę dla działań wykonawczych.

Co powinien zawierać projekt technologiczny dla gastronomii?

Dobry projekt technologiczny złożony jest z dwóch części: opisu oraz szkiców. W pierwszej z nich powinny się znaleźć informacje na temat zakładu (transport, zatrudnienie) oraz założeń technologicznych (spis wyposażenia gastronomicznego, wytyczne architektoniczno-budowlane, instalacyjne oraz wentylacyjne). Należy tu także umieścić podstawę prawną, a zatem ustawy i rozporządzenia, na podstawie których wykonujemy projekt.

Część rysunkowa powinna być wykonana w odpowiedniej skali (1:100 lub 1:50) i przedstawiać rozkład poszczególnych pomieszczeń (uwzględniający proces produkcyjny), a także wszelkie zalecenia wymienione wyżej.

Ile kosztuje projekt dla gastronomii?

Cena projektu uzależniona jest od kilku czynników. Jednym z podstawowych jest wielkość obiektu i zakres prac. Każdy, kto wykonuje projekty dla gastronomii, posiada własny cennik, dlatego zawsze warto skontaktować się i spytać o ofertę.

Jak wybrać projektanta do gastronomii?

Osoba, której powierzymy wykonanie projektu technologicznego restauracji czy baru powinna przede wszystkim okazać nam swoje portfolio. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że musi mieć doświadczenie i podzielić się z nami swoimi dokonaniami. Warto zasięgnąć opinii wśród znajomych, a także przeszukać fora internetowe. Ze względu na to, że uruchomienie bądź modernizacja gastronomii to przedsięwzięcie skomplikowane, wymagające komunikacji wielu podmiotów, doskonałym pomysłem jest wybranie firmy oferującej kompleksową obsługę. W ten sposób zyskujemy pewność, że poszczególne etapy inwestycji będą realizowane w sposób uporządkowany i skorelowany. Daje to także sporą dawkę wygody i spokoju – projekt i realizacja w rękach jednego podmiotu to o wiele mniej bałaganu i stresu.

Kto musi zatwierdzić projekt?

Projekt technologiczny musi zostać zatwierdzony przez Sanepid. Czasami inspektorat żąda przedstawienia dokumentu zaopiniowanego przez rzeczoznawcę. Bez względu na to, czy określona stacja wymaga skierowania projektu do rzeczoznawcy, warto się do niego zwrócić. Da nam to pewność, że Sanepid otrzyma dokument bez błędów, które mogą nas słono kosztować.

Czego, poza projektem, potrzebuje, by otworzyć restaurację?

To temat rzeka. Otwarcie restauracji wymaga sporządzenia planu i spełnienia szeregu wymogów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w tym artykule: http://bit.do/JakOtworzycRestauracje

Wykonawca oferuje darmowy projekt technologiczny - czy warto z niego skorzystać?

Wydawałoby się, że propozycja sporządzenia projektu za darmo przez wykonawcę, to manna z nieba. Niestety, jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, to zwykle prawdziwe nie jest. Dlaczego? Taki projekt nie jest darmowy. Zostanie wliczony do kosztów, które w związku z tym wzrosną. W umowie może się także pojawić klauzula zobowiązująca do dłuższej współpracy i zakupu rozmaitych usług/przedmiotów. Koniec końców, zapłacimy za projekt technologiczny w taki czy inny sposób.

Czy projekt wentylacji jest potrzebny?

Właściwie zaprojektowana wentylacja to być albo nie być lokalu gastronomicznego. Otwarcie zakładu, w którym wykonano wadliwą instalację zostanie zablokowane przez Sanepid. Co więcej, atmosfera panująca w kuchni wymaga doskonale zaplanowanego odprowadzania ciepła i wilgoci, a także kanałów dostarczających świeże powietrze. Personel musi mieć czym oddychać, a na ścianach i podłodze nie mogą osadzać się cząsteczki tłuszczu. Z tego względu wykonanie projektu HVAC jest niezbędne.

Komu je powierzyć? Cóż, sporządzenie dokumentu, który pozwoli na wykonanie sprawnej instalacji wentylacyjnej wymaga doskonałej znajomości praw fizyki i szeregu innych czynników. Dlatego zadanie to warto złożyć w ręce profesja listów.

Czy w lokalu gastronomicznym musi być toaleta?

W każdym lokalu musi być dostępna toaleta dla personelu. Sanitariat dla gości powinien być udostępniony w każdym zakładzie, który oferuje możliwość konsumpcji na miejscu. Toalety mogą nie mieć miejsca z daniami wyłącznie na wynos, a także te usytuowane w galeriach handlowych, ponieważ tam klienci mają już dostęp do sanitariatów. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://gastroproject.com.pl/toaleta-w-restauracji/

Toaleta dla niepełnosprawnych – czy jest niezbędna w lokalu gastronomicznym?

Prawo polskie nie wymaga udostępniania toalety dla niepełnosprawnych, jednak na etapie projektowania zakładu gastronomicznego, warto o tym pomyśleć. Kiedy już zdecydujemy się umieścić ustęp dla osób z niepełnosprawnościami, musimy go właściwie zwymiarować i wyposażyć. Więcej na ten temat tutaj: : https://gastroproject.com.pl/toaleta-w-restauracji/

Co jest potrzebne, by Sanepid zatwierdził otwarcie lokalu?

Aby lokal został oddany do użytku i zatwierdzony przez Sanepid powinno się przygotować następujące dokumenty:

  • projekt technologiczny lokalu gastronomicznego;
  • wyniki badania wody;
  • książeczki Sanepidu dla pracowników;
  • książeczka kontroli;
  • zeszyty kontroli stanu urządzeń oraz czystości w lokalu: zeszyt dostaw, zeszyt monitoringu czyszczenia toalet,  urządzeń i podłóg, zeszyt monitoringu temperatury w urządzeniach chłodniczych;
  • umowy na prace z zakresu dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji;
  • HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli lub dokument o nazwie „Dobra Praktyka Produkcyjna GMP” i „Dobra Praktyka Higieniczna GHP”.

Jakie przepisy decydują o projektowaniu wentylacji w restauracji?

Lokal gastronomiczny, jako obiekt użyteczności publicznej podlega kontroli organów państwowych. Szczegółowe wytyczne dotyczące planowania i projektowania systemu wentylacyjnego zawarte są w:  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75  poz. 690) oraz normie PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”  (oraz zmiana z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000), dział „Budynki użyteczności publicznej”.

Szczegóły na temat projektowania wentylacji w lokalach gastronomicznych znajdą Państwo w tym artykule: https://gastroproject.com.pl/projektowanie-wentylacji-w-lokalu-gastronomicznym/

Jakie wymagania musi spełniać obiekt przeznaczony na lokal gastronomiczny?

Obiekt, w którym uruchomiona ma zostać działalność gastronomiczna powinien spełniać szereg wymagań. Należy wziąć pod uwagę lokalizację i stan budynku oraz koszty, jakie pochłonie jego modernizacja i przystosowanie do określonej funkcji. Obiekt powinien mieć stosowną powierzchnię, a wszelkie prace projektowe muszą być zgodne z literą polskiego prawa. Przepisy określają szczegółowe wytyczne do projektowania lokali gastronomicznych, w tym parametry pomieszczeń, jak wysokość ścian, liczbę okien, rodzaj oświetlenia itp. Ważna jest kolejność rozmieszczenia poszczególnych działów (handlowego, produkcyjnego, magazynowego), właściwe zaprojektowanie toalet oraz wentylacji. Każdy aspekt musi być zgodny z wytycznymi prawnymi i czynnikami praktycznymi. Podczas projektowania dla gastronomii należy uwzględnić przepisy prawa budowlanego, przepisy dotyczące obiektów użyteczności publicznej, Prawo Pracy, a także przepisy BHP i Prawo Żywnościowe.

Czy interpretacja przepisów jest taka sama w całej Polsce?

Niestety polskie prawo pozostawia urzędnikom spore pole do interpretacji przepisów. Zdarza się zatem, że przekonani, iż podczas projektowania lokalu gastronomicznego spełniliśmy wszelkie wymagania dyktowane literą prawa, spotkamy się z odmową Sanepidu. Urzędnicy nie dopuszczą lokalu do użytku bądź zgłoszą zastrzeżenia. Z tego względu zawsze warto skontaktować się z danym oddziałem w celu rozwiania wszelkich wątpliwości i sprawdzenia, w jaki sposób interpretuje on określone przepisy. Wówczas zyskamy pewność, że podejmowane przez nas działania odniosą pozytywny skutek, a Sanepid pozwoli uruchomić lokal.

 

wstecz