This image for Image Layouts addon

Projekt wykonawczy projektu technologicznego

Projekt wykonawczy to uszczegółowiony projekt technologiczny, wykonywany na bazie projektu technologicznego. Jest rozwinięty o wytyczne dla poszczególnych branż, takich jak  architektura, konstrukcja, instalacje.

Kiedy jest potrzebny Inwestorowi i co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?

Komu jest potrzebny projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy – technologiczny  przyda się każdemu inwestorowi, projektantowi  czy generalnemu wykonawcy z kilku względów.

 

W projekcie zawarte są wszystkie wytyczne dla wykonawcy i projektantów w zakresie branży elektrycznej, konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej, wentylacyjnej

Projekt wykonawczy pomaga w dużym stopniu wyeliminować błędy podczas realizacji i zamówień

Uściśla i precyzuje rozwiązania materiałowe i wykonawcze, które nie znajdują się w typowym projekcie technologicznym

W przypadku skomplikowanych rozwiązań instalacyjno – technologicznych uściśla i precyzuje wszystkie zagadnienia  Projekt wykonawczy to inwestycja

montaz-culinaryon-warszwa-6e.jpg