ZAPYTAJO PROJEKT
DZIAŁAMYW CAŁEJPOLSCE
ZAPYTANIE O PROJEKT
Zamknij
Wyślij zapytanieZamknij
KONCEPCJA5 DNI
GWARANCJA JAKOŚCI PROJEKTU

GWARANCJA JAKOŚCI PROJEKTU

GWARANCJA PROFESJONALNEJ OBSŁUGI

GWARANCJA PROFESJONALNEJ OBSŁUGI

KOMPLEKSOWA OFERTA

KOMPLEKSOWA OFERTA

Projekty HVAC

Projekty HVAC

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROJEKT

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROJEKT
U NAS

OD CZEGO ZACZĄĆ

OD CZEGO ZACZĄĆ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU TECHNOLO- GICZNEGO

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

WIZUALIZACJE 3D

WIZUALIZACJE 3D

info

GWARANCJA JAKOŚCI PROJEKTU

Gastrodesign to godny zaufania partner biznesowy. Nasza działalność realizowana jest przez zespół projektantów i wykonawców, dysponujących niezbędną wiedzą techniczną oraz doświadczeniem w procesie inwestycyjnym. Pracownicy i partnerzy Gastrodesign są doskonale wyspecjalizowani w problematyce obiektów gastronomicznych, dlatego powierzenie nam projektu, to odpowiedzialna i niezwykle trafna decyzja.

info

GWARANCJA PROFESJONALNEJ OBSŁUGI

Zespół Gastrodesign to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy pełen zakres usług, dlatego mogą Państwo liczyć na naszą pomoc zarówno na etapie projektu, wdrażania, jak i prowadzenia działalności. Współpracujemy z projektantami i wykonawcami o najwyższej jakości, którzy realizują swoje działania na terenie całej Polski. Bogata oferta w zakresie gastronomii oraz najlepsi specjaliści to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie.

info

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROJEKT U NAS

Kluczem do sukcesu inwestycji, jest realizacja wytyczonych inwestora przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych i finansowych. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość branży, dzięki temu zyskują Państwo pewność, że przygotowana przez nas dokumentacja została opracowana w oparciu te wytyczne. Precyzyjne oszacowanie kosztów i zaplanowanie wydatków, pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dzięki współpracy z architektami, technologami, projektantami oraz wykonawcami, dajemy Państwu gwarancję kompleksowej i profesjonalnej obsługi. Współpraca z nami to komfort i bezpieczeństwo.

info

Projekty HVAC

Zespół Gastrodesign realizuje projekty związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Zapewniamy kompleksową opiekę nad przedsięwzięciem, obejmującą wsparcie konsultingowe, projektowe i wykonawcze. Dzięki powierzeniu prac naszym specjalistom mają Państwo pewność, że sieci instalacyjne w Państwa lokalu spełniają wszelkie wymagania techniczne i prawne.

Zakres usług:

Wykonujemy:

 • instalacje wentylacji,
 • instalacje klimatyzacji.

Zajmujemy się:

 • opracowaniem planu zmian dotyczących istniejących instalacji,
 • projektowaniem instalacji w nowych budynkach,
 • prezentacją graficzną rozmieszczenia sieci,
 • nadzorem wykonawczym.

Wentylacja dla gastronomii

Zakłady gastronomiczne to obiekty, w których właściwa cyrkulacja powietrza i odprowadzanie zapachów, a także usuwanie związków tłuszczowych jest szczególnie istotna.

Zaplecze produkcyjne w punktach zbiorowego żywienia, obejmujące kuchnię oraz zmywalnię, generuje szereg problemów wentylacyjnych, związanych z:

 • Dużą ilością emitowanego ciepła - zarówno przygotowywanie potraw, jak i zmywanie powoduje wytwarzanie się sporych ilości gorącego powietrza oraz pary.
 • Ulatnianiem się zanieczyszczeń - procesy, zachodzące w kuchni sprzyjają emisji zapachów, cząstek tłuszczu i opary, CO2 i innych produktów spalania.
 • Potencjalnie niebezpiecznymi aldehydami wydzielającymi się podczas obróbki cieplnej.
 • Zagrożeniem przedostania się powietrza z pomieszczeń konsumenckich - powietrze to zawierać może chorobotwórcze drobnoustroje.

Funkcjonowanie systemu wentylacyjnego wymaga znajomości zasad fizyki oraz bilansu cieplnego i wilgotnościowego. Jedynie osoby posiadające dostateczną wiedzę i doświadczenie są w stanie prawidłowo opracować i wykonać tak skomplikowaną instalację.

Zapewniamy Państwu:

 • Projekt instalacji wentylacyjnej z wyborem urządzeń (instalacja ogólna, instalacja odciągów miejscowych z okapami)
 • Ustalenie kierunku strumienia powietrza.
 • Obliczenia hydrauliczne oraz akustyczne wraz z doborem tłumików.
 • Dobór centrali klimatyzacyjnej i innych niezbędnych elementów.

Zaprojektowane przez nas instalacje spełniają następujące funkcje:

 • Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy dla pracowników.
 • Dynamiczne odprowadzanie z pomieszczeń produkcyjnych powietrza, zawierającego zanieczyszczenia, a także ciepła i pary wodnej.
 • Zapewnienie odpowiedniego kierunku przepływu powietrza.

Gwarantujemy zgodność z obowiązującym prawem

System wentylacyjny podlega określonym normom prawnym i wymaga odbioru, a więc zatwierdzenia przez odpowiednie służby. Dzięki naszemu wsparciu mają Państwo pewność, że instalacja wentylacyjna w Państwa lokalu została stworzona w zgodzie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) (paragraf 147 - paragraf 154)
 • Normą PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania"(zm. z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000). Dział: "Budynki użyteczności publicznej".

Dopasowujemy do konkretnych potrzeb

Wytyczne dotyczące instalacji wentylacyjnej w lokalach gastronomicznych dostosowujemy do szeregu czynników Wśród nich wymienić warto:

 • Rodzaj lokalu gastronomicznego.
 • Wielkość zakładu - szacowana w oparciu o ilość wydawanych posiłków (jednorazowo).
 • Przewidywane godziny pracy.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne warunki klimatyczne.
 • Wielkość emisji zanieczyszczeń oraz obciążenie wilgotnościowe i cieplne.
 • Ilości pracowników.

Warto skorzystać z naszej wiedzy

Właściwie zaprojektowana oraz wykonana instalacja wentylacyjna gwarantuje bezpieczne i wygodne warunki zarówno gościom, jak i personelowi lokalu gastronomicznego. Błędy na etapie projektowym mogą skutkować nie tylko dyskomfortem, ale i poważnym niebezpieczeństwem, związanym na przykład z higieną i drobnoustrojami chorobotwórczymi. Źle zaprojektowana instalacja, niespełniająca wymogów technicznych i prawnych, stanie się powodem opóźnień w odbiorze całej inwestycji przez właściwe do tego celu organy kontrolne, które zakwestionują jej poprawność.

info

OD CZEGO ZACZĄĆ

Początkiem każdego płomienia jest iskra, zatem pierwszym krokiem do otwarcia lokalu gastronomicznego jest pomysł. To on może przerodzić się we wspaniałą inwestycję, która przyniesie nam profity lub… zakończyć się na marzeniach. Podstawowym warunkiem wcielenia pomysłu w życie, jest przekształcenie go w sprecyzowany cel. Otwarcie gastronomii wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, dlatego nasze działania muszą być doskonale zaplanowane. Pierwsze kroki do zrealizowania inwestycji są zawsze indywidualną sprawą na którą wpływa wiele czynników np. obiekt czy zakres działalności. Próbując ogólnie określić kroki działania możemy zacząć od:

Biznes plan

Szacunkowe określenie zysków i kosztów to krok, bez którego trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji. Te pierwsze wylicza się znając orientacyjną ilość klientów (pomoże nam w tym rozeznanie wśród konkurencji w podobnej lokalizacji). Koszty przystosowania lokalu i koszty stałe wynikają z położenia punktu, metrażu, a także jego przeszłości – jeśli w danym miejscu poprzednio była prowadzona podobna działalność, koszty te będą mniejsze, niż w budynku o zupełnie innym charakterze.

Właściwy lokal

Wybór właściwego obiektu ma ogromne znaczenie dla sukcesu lokalu. Dlatego krok ten powinien być poprzedzony rzetelną analizą między innymi powierzchniową, funkcjonalną lub technologiczną. Na etapie projektowym, budowlanym czy przed podpisaniem umowy, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy dokładnie ocenią realizowane działania odwołując się do Państwa oczekiwań.

Projekt technologiczny

Lokal gastronomiczny to funkcja, która musi spełniać szereg wymogów technicznych i formalnych. Niespełnienie tych wymogów kończy się np. odrzuceniem wniosku o uruchomienie inwestycji podczas pierwszej kontroli Sanepidu i innych służb. Jednym z podstawowych warunków dla otwarcia gastronomii, jest sporządzenie dokładnego projektu technologicznego, który daje odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące inwestycji.

info

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

Projekt technologiczny został podzielony na etapy i fazy realizacji. Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne określenie zakresu prac, terminu i kosztów dokumentacji.

ETAP 01- KONCEPCYJNY

FAZA A: Koncepcja układu funkcjonalnego
FAZA B: Schematyczne rozmieszczenie urządzeń

ETAP 02- PROJEKTOWY

FAZA A: Układ funkcjonalny
FAZA B: Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń technologicznych
FAZA C: Wykaz i specyfikacja urządzeń
FAZA D: Opis technologiczny
FAZA E: Zatwierdzenie projektu Sanepid / BHP

ETAP 03 - WYKONAWCZY

FAZA A: Wytyczne instalacyjne
instalacje wodno kanalizacyjnej
instalacje elektrycznej
instancji gazowej
instalacji wentylacyjnej
FAZA B: Wytyczne technologiczne
wytyczne dla instalacji komór chłodniczych i mroźniczych
wyznaczenie elementów wiszących w celu wzmocnienia punktowego ścian
schemat układu wody zmiękczonej