Ważne aspekty projektowania działu ekspedycyjnego w gastronomii

Ważne aspekty projektowania działu ekspedycyjnego w gastronomii

Dział ekspedycyjny to miejsce, który odpowiada za to, by wyniki pracy sektora produkcyjnego trafiły do rąk konsumentów.

Transport wewnętrzny

W lokalach gastronomicznych nieustannie przemieszczane są poszczególne elementy procesu produkcyjnego – od surowców i potraw, poprzez naczynia, po odpady. Transport odbywa się na terenie

Co podlega transportowi w gastronomii?

 • naczynia (osobno brudne i czyste)
 • surowce
 • półprodukty
 • produkty
 • dania gotowe
 • odzież
 • odpady

Szlaki transportu żywności w lokalu gastronomicznym

 • Przedmagazyn – magazyn
 • Magazyn – przygotowalnia wstępna
 • Przygotowalnia wstępna – przygotowalnia właściwa
 • Przygotowalnia właściwa – kuchnia
 • Urządzenia
 • Kuchnia – wydawalnia
 • Kuchnia –rozdzielnia
 • Kuchnia – sala konsumpcyjna

W jaki sposób transportować żywność w zakładzie?

Najważniejszym aspektem magazynowania, obrabiania i transportowania żywności jest zachowanie właściwej higieny. Ciągłe przenoszenie surowców, półproduktów, a także gotowych potraw wiąże się z zagrożeniem ich zanieczyszczenia, zwłaszcza podczas przekładania pomiędzy naczyniami. Z uwagi na to, a także w celu polepszenia ergonomii pracy i przepływu procesów wprowadzono pojemniki gastronomiczne o ustandaryzowanych kształtach i wymiarach. Gabaryty naczyń odpowiadają normie gastronomicznej (GN) i wynoszą wielokrotność wymiaru GN 1/1 o podstawie 530x325 [cm] lub normie europejskiej (Euro Norm) wynoszącej 530x370 [cm]. Wysokość pojemników gastronomicznych może się wahać od 20 do 200 mm.

Do transportowania żywności służą rozmaite meble i urządzenia, których wymiary także powiązane są z normą. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się konieczności przenoszenia żywności pomiędzy naczyniami. Ustandaryzowane naczynia umieszcza się w mobilnych meblach i urządzeniach zapewniających stosowne warunki, odpowiadające danemu produktowi.

Środki transportu w dziale ekspedycyjnym:

 • wózki transportowe – jezdne systemy regałowe
 • bemary – mobilne podgrzewacze
 • termosy – utrzymują właściwą temperaturę żywności, mieszczą pojemniki o róznych wymiarach
 • bufety – przystosowane do wydawania żywności w trybie samoobsługowym
 • tace – stosowane np. w szpitalach w tzw. systemie tacowym dostosowanym do normy europejskiej

W jaki sposób mogę usprawnić wydawanie potraw i napojów?

Bez względu na charakter zakładu gastronomicznego, dania wydawane są w specjalnie wydzielonej do tego celu przestrzeni. Miejsce to spełniać musi określone wymogi dyktowane jego przeznaczeniem, a także bezpieczeństwem. Sposób organizacji ekspedycji uzależniony jest od rodzaju oferowanej w lokalu obsługi.

W przypadku restauracji, w których dania dostarczane są klientowi za pośrednictwem kelnerów, funkcjonuje rozdzielnia kelnerska. Jest to specjalnie wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane pomiędzy działem produkcyjnym a salą konsumencką. Zasadniczą funkcją sektora, która wpływa na sposób jego projektowania, jest szybki i bezkolizyjny transfer produkcyjnego do części handlowej.  W pomieszczeniu zachodzi szereg procesów, które nie powinny się wzajemnie zakłócać – od wydawania potraw, poprzez obrót naczyniami (brudnymi oraz czystymi), po dokonywanie rozliczeń. Z tego względu bardzo ważne jest, by miejsce zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający płynny ruch personelu. Bez względu na to jak rozplanujemy poszczególne elementy składowe pomieszczenia, powinno ono zapewniać jednostronny ruch kelnerów – najlepiej od strony lewej do prawej. Taki układ gwarantuje płynny przepływ towarów i personelu.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku lokali, w których obowiązuje samoobsługa. Tu mamy do czynienia z wydawalnią, której najważniejszą funkcją jest bezpośrednie serwowanie potraw z urządzeń do rąk konsumentów. Z takim systemem mamy do czynienia na przykład w hotelach, biurowcach czy centrach handlowych. Pomieszczenie to powinno zostać zaprojektowane w sposób uwzględniający łatwy dostęp do żywności, płynny ruch konsumentów, ale przede wszystkim wysoki poziom higieny. W strefie tej stosuje się system bufetowy, wykorzystując urządzenia neutralne oraz chłodnicze. Bufety, bary sałatkowe, szafy chłodnicze, stoły, blaty powinny zapewniać czystość i bezpieczeństwo podawanej żywności.

Zmywalnia naczyń stołowych

To pomieszczenie spełnia niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu zaplecza kuchennego. Właściwe zaprojektowanie przestrzeni zmywalni ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że zachodzi tu ruch naczyń brudnych, czystych oraz odpadów, wszelkie nieprawidłowości w tej strefie mogą przyczynić się do

 

 

 

wstecz