Projekty instalacji sanitarnej HVAC

Zespół Gastrodesign realizuje projekty związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Zapewniamy kompleksową opiekę nad przedsięwzięciem, obejmującą wsparcie konsultingowe, projektowe i wykonawcze. Dzięki powierzeniu prac naszym specjalistom mają Państwo pewność, że sieci instalacyjne w Państwa lokalu spełniają wszelkie wymagania techniczne i prawne.

Zakres usług:

Wykonujemy:

 • instalacje wentylacji,
 • instalacje klimatyzacji.

Zajmujemy się:

 • opracowaniem planu zmian dotyczących istniejących instalacji,
 • projektowaniem instalacji w nowych budynkach,
 • prezentacją graficzną rozmieszczenia sieci,
 • nadzorem wykonawczym.

Wentylacja dla gastronomii

Zakłady gastronomiczne to obiekty, w których właściwa cyrkulacja powietrza i odprowadzanie zapachów, a także usuwanie związków tłuszczowych jest szczególnie istotna.

Zaplecze produkcyjne w punktach zbiorowego żywienia, obejmujące kuchnię oraz zmywalnię, generuje szereg problemów wentylacyjnych, związanych z:

 • Dużą ilością emitowanego ciepła - zarówno przygotowywanie potraw, jak i zmywanie powoduje wytwarzanie się sporych ilości gorącego powietrza oraz pary.
 • Ulatnianiem się zanieczyszczeń - procesy, zachodzące w kuchni sprzyjają emisji zapachów, cząstek tłuszczu i opary, CO2 i innych produktów spalania.
 • Potencjalnie niebezpiecznymi aldehydami wydzielającymi się podczas obróbki cieplnej.
 • Zagrożeniem przedostania się powietrza z pomieszczeń konsumenckich - powietrze to zawierać może chorobotwórcze drobnoustroje.

Funkcjonowanie systemu wentylacyjnego wymaga znajomości zasad fizyki oraz bilansu cieplnego i wilgotnościowego. Jedynie osoby posiadające dostateczną wiedzę i doświadczenie są w stanie prawidłowo opracować i wykonać tak skomplikowaną instalację.

Zapewniamy Państwu:

 • Projekt instalacji wentylacyjnej z wyborem urządzeń (instalacja ogólna, instalacja odciągów miejscowych z okapami)
 • Ustalenie kierunku strumienia powietrza.
 • Obliczenia hydrauliczne oraz akustyczne wraz z doborem tłumików.
 • Dobór centrali klimatyzacyjnej i innych niezbędnych elementów.

Zaprojektowane przez nas instalacje spełniają następujące funkcje:

 • Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy dla pracowników.
 • Dynamiczne odprowadzanie z pomieszczeń produkcyjnych powietrza, zawierającego zanieczyszczenia, a także ciepła i pary wodnej.
 • Zapewnienie odpowiedniego kierunku przepływu powietrza.

Gwarantujemy zgodność z obowiązującym prawem

System wentylacyjny podlega określonym normom prawnym i wymaga odbioru, a więc zatwierdzenia przez odpowiednie służby. Dzięki naszemu wsparciu mają Państwo pewność, że instalacja wentylacyjna w Państwa lokalu została stworzona w zgodzie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) (paragraf 147 - paragraf 154)
 • Normą PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania"(zm. z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000). Dział: "Budynki użyteczności publicznej".

Dopasowujemy do konkretnych potrzeb

Wytyczne dotyczące instalacji wentylacyjnej w lokalach gastronomicznych dostosowujemy do szeregu czynników Wśród nich wymienić warto:

 • Rodzaj lokalu gastronomicznego.
 • Wielkość zakładu - szacowana w oparciu o ilość wydawanych posiłków (jednorazowo).
 • Przewidywane godziny pracy.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne warunki klimatyczne.
 • Wielkość emisji zanieczyszczeń oraz obciążenie wilgotnościowe i cieplne.
 • Ilości pracowników.

Warto skorzystać z naszej wiedzy

Właściwie zaprojektowana oraz wykonana instalacja wentylacyjna gwarantuje bezpieczne i wygodne warunki zarówno gościom, jak i personelowi lokalu gastronomicznego. Błędy na etapie projektowym mogą skutkować nie tylko dyskomfortem, ale i poważnym niebezpieczeństwem, związanym na przykład z higieną i drobnoustrojami chorobotwórczymi. Źle zaprojektowana instalacja, niespełniająca wymogów technicznych i prawnych, stanie się powodem opóźnień w odbiorze całej inwestycji przez właściwe do tego celu organy kontrolne, które zakwestionują jej poprawność.

wstecz