Magazyny gospodarcze

W skład magazynu nieżywnościowego, tzw. gospodarczego, wchodzą magazyny:

  • odpadów— pomieszczenie na odpadki organiczne ze szczególnymi wymaganiami sani­tarno-higienicznymi i temperaturą 5°C, przeznaczone do krótkotrwałego (1.- 2 dni) ma­gazynowania odpadów, zlokalizowane od strony podwórza, często z rampą ułatwiającą odbiór odpadów;
  • opakowań zwrotnych— przeznaczony do magazynowania opakowań zwracanych dostaw­com, takich jak beczki, skrzynki, worki, butelki i inne opakowania zwrotne, zlokalizowa­ne przy przedmagazynie lub w postaci wiaty na zewnątrz budynku;
  • środków czystości — przeznaczony do przechowywania środków czyszczących, proszków, papieru, chemii;
  • sprzętu porządkowego— służy do przechowywania sprzętu do sprzątania, w małych za­kładach służy do tego szafa;
  • magazyn bielizny (stołowej, ubrań pracowniczych)— służy do przechowywania bielizny stołowej, zmian odzieży; w dużych zakładach magazyn ten musi być podzielony na dwie strefy: czystą i brudną;
  • materiałów i wyposażenia technicznego— tj. części zamiennych, mebli i innego wyposa­żenia lokalu gastronomicznego;
  • zastawy stołowej i platerów — wykorzystywanych do eksponowania produkowanych potraw.
wstecz